Disclaimer

Belangrijk:

Als therapeut ben ik niet bevoegd om een diagnose te stellen. Ik zal mij daarover nooit
uitlaten. Ik geef ook geen advies over gebruik van medicatie noch over genezingsprocessen
of resultaten. Dit is expliciet voorbehouden aan artsen.
Ga met klachten dus altijd naar een (huis)arts. Mijn behandelingen kunnen een aanvulling
zijn op behandelingen van een arts of specialist, maar zijn géén vervanging hiervan.

 

Deregenboogvlinder.nl